Background

نرم افزار تحقیقات بازار و چیدمان کالا

نرم افزار تحقیقات بازار و چیدمان کالا

نرم افزار تحقیقات بازار و چیدمان کالا

بخشی از امکانات و ویژگی‌های نرم‌افزار تحقیقات بازار و Merchandising

ü      تعریف کمپین‌های مختلف بازاریابی و تحقیقات بازار

ü      تعریف کمپین آزاد جهت تولید انواع پرسشنامه‌های آزاد

ü      امکان تعریف انواع پرسشنامه تصویری، توضیحی، موقعیت جغرافیایی و ...

ü      گزارش ساز

ü      مشاهده موقعیت پرسشگرها بر روی نقشه

ü      امکان مدیریت اعمال قابل انجام در محل مشتری

ü      نمایش مسیرِ قرار گرفتن مشتریان بر روی نقشه

ü      قابلیت ارسال پرسشنامه‌های تکمیل‌شده در تبلت به دفتر مرکزی به‌صورت آنلاین

ü      قابلیت ارسال عکس از نحوه چیدمان کالا، قفسه‌ها، یخچال و ... به پروفایل هر مشتری

ü      قابلیت الصاق تصویر به فرم‌های تحقیقات بازار و ارسال آنلاین به دفتر مرکزی

ü      قابلیت دریافت فیلم چیدمان کالا از محل مشتری و ارسال به دفتر مرکزی

ü      امکان تکمیل فرم‌های بررسی رقبا، قیمت‌ها، پروموشن ها، تخفیفات و ارسال فرم‌ها به‌صورت آنلاین به دفتر مرکزی

ü      تعریف بازدیدهای دوره‌ای و یا کمپین

ü      قابلیت به‌روزرسانی اطلاعات از طریق سرور

ü      اتصال به نرم‌افزار هوش سازمانی Business Intelligenceيا BI