Background

داشبورد مدیریتی BI

داشبورد مدیریتی BI

زمانی مدیران تصمیم گیری های خود را بر اساس تجربه و حسی انجام می دادند، پس از آن با بزرگتر شدن کسب و کارها و حجم عظیم اطلاعات لازم بود تا از ابزاری به منظور نمایش دقیق و برلحظه اطلاعات استفاده کرد. با افزایش تعداد المان های دخیل در کسب کارها تنها گزارشات کفایت نکرده و باید از تمامی جهات و جوانب به وضعیت موجود دقت کرد و حتی با استفاده از داده های قبلی کسب و کار بتوان رفتار آینده مشتریان را پیش بینی کرد. هر سازمان مدرن و مبتنی بر داده‌ها نیاز به نوعی داشبورد مدیریتی دارد تا بتواند از اجرای کسب و کار خود به صورت شهودی، به سمت اجرای کسب و کار با هوش خود حرکت نمایید. در واقع داشبورد مدیریتی می‌تواند در تبدیل داده‌تان به اطلاعات کمک کند

تمام امکانات و مزایا داشبورد مدیریتی (BI) تمام گزارشات زیر هم به صورت کلی هم به تفکیک شعب بر روی نمودار قابل مشاهده است:

 • امکان تعیین هدف فروش به کل شعبات به تفکیک شعبه ، فروشنده،صنف،گروه کالا،منطقه،کلاس قیمت
 • میزان فروش تعدادی ریالی براساس شعب،روز،ماه و سال
 • میزان فروش تعدادی ریالی خالص براساس شعب،روز،ماه و سال
 • میزان فروش تعدادی ریالی روز جاری
 • دریافتی کل (و نیز به تفکیک شعب)
 • میزان نرخ رشد روزانه،ماهانه،سالانه
 • حاشیه سود (فروش به خرید)
 • میانگین ریال فاکتور
 • میانگین تعداد سطر در فاکتور
 • میانگین ریال سطر فاکتور
 • مجموع و میانگین تعداد و ریال خطوط خرید هر مشتری
 • مجموع و میانگین تعداد و ریال فاکتور خرید هر مشتری
 • مجموع و میانگین تعداد کارتن خرید هر مشتری
 • میانگین دوره خرید هر مشتری
 • مجموع و میانگین تعداد و ریال خطوط فروش هر فروشنده
 • مجموع و میانگین تعداد و ریال فاکتور فروش هر فروشنده
 • مجموع و میانگین تعداد و ریال فاکتور برگشتی هر فروشنده
 • مجموع و میانگین تعداد کارتن فروش هر فروشنده