Background

شرکت پروشا در نمایشگاه آگروفود 2021

شرکت پروشا در نمایشگاه آگروفود 2021

شرکت پروشا در نمایشگاه آگروفود 2021

نمایشگاه ایران آگروفود2021

بیست و هشتمین نمایشگاه بین ­المللی ایران آگروفود (نمایشگاه صنایع غذایی-کشاورزی و ماشین­ آلات وابسته به آن) ادغام شده با نمایشگاه شیرینی و شکلات، نان و غلات، از تاریخ 31 شهریورماه تا 3 مهرماه 1400 در نمایشگاه بین­ المللی تهران برگزار شد و همانند سال­های قبل با استقبال قابل توجه­ ای رو به رو شد.

 

مدیریت پروشا به همراه کارشناسان این مجموعه، آماده پاسخگویی به بازدیدکنندگان و راهنمایی آن­ها در مورد نرم­افزارها و کاربرد تخصصی آن­ها در پخش های مویرگی بودند


تیم پروشا با توجه به حوزه فعالیت بازدیدکنندگان که معمولا شامل دو گروه تولیدی و پخش مواد غذایی بودند، هدف و نیاز آنها را شناسایی کرده و سپس با توجه به این مورد توضیح جامع و کاملی درباره نرم افزارها و کاربرد آنها برای رفع نیازشان با استفاده از نرم افزارها را شرح می دادند.و همچنین برای آشنایی بهتر با نرم افزارها در نمایشگاه، سیستمی طراحی شد که بازدیدکنندگان بتوانند با فضای برنامه ها آشنا شده و عملکرد آن ها را از نزدیک ببینند ...


شرکت پروشا قصد دارد که در سال های متوالی، حضور فعال تری در نمایشگاه داشته و پویایی بیشتری برای ارائه و آشنایی بیشتر مخاطبان با نرم ­افزارهای پخش مویرگی و ... داشته باشد.